Კლიენტი
Პროექტი

ქარის ელექტროსადგური 36 მგვტ ელექტრო სიმძლავრით

Დეტალები

36 მეგავატიანი ელექტროსიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის ტექნიკური დაპროექტება და მშენებლობა.