ჩვენი კომპანია სთავაზობს მოწინავე მომსახურებებსა და პროდუქტებს დაბალიენერგომოხმარების შენობებისთვის. ჩვენ გვთავაზობთ საიმედო და პრაქტიკულგადაწყვეტილებებს, რომელიც დაგეხმარებათ ენერგიის და წყლის დაზოგვაში დამინიმუმამდე დაიყვანოთ თქვენი სამშენებლო პროექტის გარემოზე ზემოქმედება.

გთავაზობთ ტექნიკურ მხარდაჭერას და რჩევებს პროდუქციის ფართო არჩევანში – მაღალხარისხოვანი ხის ფანჯრებისა და კარებიდან, წყლის დამზოგავ საპირფარეშოებსა დაპისუარებამდე.
ჩვენი კომპანია იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს საკონსულტაციო, საინჟინრო დაპროექტებისადა ეკო–შენობების მშენებლობაში მომსახურების დანერვაში.

მდგრადი დაპროექტების კონცეფცია ეხება ეკოშენობის დაპროექტებას და მოიცავს ბუნებასთან ჰარმონიაში არსებული ტექნიკის გამოყენებას. იგიმოიცავს თანამედროვე სტრუქტურებისა და სისტემების დაპროექტების მეთოდის დინამიურ ცვლილებას, რათა უზრუნველყოს რესურსების  დაეკოლოგიური სისტემის მდგრადობა.

მდგრადი განვითარების სფეროში ეკოშენობების სერტიფიცირებისა და დაპროექტებისთვის ჩვენ ვართ კონსულტანტების მიერ დაჯილდოებულები.
ჩვენ ვატარებთ კონსულტაციებს დაპროექტებასა და მშენებლობაში, ვთავაზობთ მომგებიანობაზე პოზიტიური ზეგავლენის მქონე გრძელვადიანი ღირებულებით და საექსპლუატაციო შეღავათებით ენერგოეფექტური ნაგებობების   ექსპლუატაციის ოპტიმალურ სტრატეგიას და  ტექნიკურ მომსახურებას.

ყოველი პროექტი, რომელსაც ჩვენ ხელს ვკიდებთ აშენებს საიმედო მომავალს. ჩვენ ვურჩევთ ჩვენს მომხმარებლებს, თუ როგორ უნდა მოახდინონ რესურსების რაციონალური გამოყენების ოპტიმიზაცია, ამასთანავე  შეამცირონ ხარჯები და გარემოს ზემოქმედება. ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენს ბიზნესგადაწყვეტილებებს, ბიზნეს–მოდელის დადასტურების მიზნით, და ჩვენს მომხმარებლებს წარმოვუდგენთ კონკურენტულ უპირატესობას.