ჰიბრიდული/კომბინირებული ენერგეტიკული სისტემები აერთიანებს ენერგიისგარდაქმნის ორ ან მეტ  მექანიზმს, ან იმავე მექანიზმისთვის ორ ან მეტ ტიპის საწვავს, რომლებიც გაერთიანების შემდეგ, ლახავენ მათთვის ჩვეულ შეზღუდვებს. განახლებადი ენერგიის სისტემები უზრუნველყოფენ ენერგეტიკული უსაფრთხოებისადა საიმედოობის მაღალ დონეს გენერაციის ურთიერთდამატებითი მეთოდებისკომბინაციით და ხშირად მოიცავენ შენახვის სისტემებს (მაგროვებელი ავზი, აკუმულატორი, საწვავი ელემენტი) ან სტაბილური ენერგომომარაგებისუზრუნველსაყოფად, ელექტროენერგიის გამომუშავებას ორგანული საწვავის გამოყენებით.
ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ კომბინაციებს, მოთხოვნილი სისტემების საიმედოობის დაეფექტურობის გაუმჯობესებისათვის:

მზის თერმული + ფოტოელექტრული
მზის თერმული + აბსორბციული საცივარი (გაციება)
მზის თერმული + გეოთერმული სითბური ტუმბო (გაციება/გათბობა)
დიზელი + ფოტოელექტრული (ცალკე ენერგორესურსებიდან, რომელიც არ არის ჩართული ენერგოსისტემაში)
ფოტოელექტრული + ქარის
ფოტოელექტრული + ჰიდროენერგიის საცავი (კომუნალური მასშტაბის პროექტებისთვის).
ჩვენ შეგვიძლია განვავითაროთ თქვენი საკუთარი ჰიბრიდული სისტემა, თქვენს ტერიტორიაზე განახლებადი რესურსების არსებობის საფუძველზე.