ენერგოეფექტურობის ამაღლების ხელშეკრულება (EPC) წარმოადგენს მომსახურებას გასაღების ჩაბარებით, დადებულ საპროექტო/სამშენებლო კონტრაქტთან შედარებით, რომელიც მომხმარებლებს წარმოუდგენს ელექტროენერგიის დაზოგვის, განახლებადი ენერგიის და ელექტროენერგიის წარმოებისგანაწილების კომპლექსურ ღონისძიებებს და ხშირად აძლევს გარანტიას, რომ მიღებული დანაზოგი საკმარისი იქნება პროექტის სრული დაფინანსებისთვის. კომპანია გთავაზობთ EPC პროექტებისშესრულებას, რომლებიც შედგება შემდეგი ელემენტებისგან:

გასაღების ჩაბარებით მომსახურება: ჩვენ გთავაზობთ ყველა მომსახურებას (ენერგო აუდიტი, საინჟინროდაპროექტება, სამშენებლო მენეჯმენტი, დაფინანსების მხარდაჭერა, ექსპლოატაციაში შესვლის, ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის, მონიტორინგის ხელშეწყობა  და დანაზოგების გადამოწმება), რაცსაჭიროა მთელი პროექტის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის ჩვენი მომხმარებლისტერიტორიაზე.

ზოგადი ღონისძიებანი: ჩვენი კომპანია ამუშავებს კონკრეტული დაწესებულების საჭიროებების დაკმაყოფილების ღონისძიებებს, რომლებიც შეიძლებამოიცავდეს განათებას, გათბობის, ვენტილაციის და კონდიცირების კონტროლის სისტემას, კონტროლის სისტემებს, გადამღობი კონსტრუქციების გაუმჯობესებას, მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და ოპტიმიზაციას, განახლებადი ენერგიის  და ელექტრო და თერმული ენერგიის ერთობლივი წარმოების გადაწყვეტილებებს, წყალგაყვანილობას, ეკოლოგიურ მასალებს და ოპერაციებს.

კლიენტის გადახდები: ESCO-ს მექანიზმების გამოყენებით, ჩვენს მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს მხოლოდ დაზოგილი ენერგიის ღირებულება ანმისი ნაწილიც კი, დაფინანსების პირობებისა და ვადების, ასევე კონკრეტული პროექტის ფინანსური პარამეტრების გათვალისწინებით
პროექტის დაფინანსება: საფინანსო დაწესებულებისგან მხარდაჭერა გრძელვადიანი პროექტის დაფინანსებაში.