Հաճախորդ

Կոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ

Նախագիծ

36ՄՎտ էլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայան

Մանրամասներ

36ՄՎտ էլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում