Մեր մասին

Մեր հաճախորդների համար մենք ստեղծում ենք արժեքներ` տեղական և միջազգային մակարդակով էներգետիկայի բարձրորակ կայուն լուծումներիմշակման, փոխանցման ու կառավարման բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող նախագծային–տեխնիկական խմբի փորձի հաջող ներդրմանմիջոցով: Վերականգնվող էներգիայի, էներգաաուդիտի, շենքերի և արդյունաբերական բաղադրիչների ինժեներական համակարգերի բնագավառում տեղական և միջազգային խորհրդատուների, ճարտագետների, ճարտարապետների և մատակարարների մասնագիտական վերապատրասոտւմից հետո Օպտիմում Էներջի ընկերությունը առաջնահերթությունը տալիս է.
* առևտրային շինությունների
* բնակելի տների
* փոքր և միջին ձեռնարկությունների
* արդյունաբերության ճյուղերի
* ենթակառուցվածքների օպտիմալ և արդյունավետ լուծումներին:

Օպտիմում Էներջին կարող է հանդես գալ խորհրդատուի, մատակարարի և կատարող հաստատության դերում և մատուցել անհրաժեշտ ծառայությունների մի ամբողջ փաթեթ տանը կամ աշխատանքի վայրում արդյունավետության հասնելու համար:

- Մեր մասին

Մեր վերջին նախագծերը

Մեր հաճախորդները

- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին
- Մեր մասին