Օպտիմում Էներջի խմբի նպատակներից մեկն է խնայել գույքի կառավարիչների ժամանակն ու գումարը էներգիայի սպառման չափումների և հաշվարկների իրականացման միջոցով: Մենք առաջարկում ենք համալիր լուծումներ` շենքերի հետազոտությունից և չափող կառուցվածքների օպտմիլացումից մինչև հաշվարկներ, հաճախորդների սպասարկում և առցանց ծառայությունների մատուցում գույքի կառավարիչներին ու գույքատերերին:

Հիմնականում, մեր լուծումները կապված են արդյունաբերական ճյուղերի և բազմաբնակարան շենքերի հետ, և ցանկացած լուծում ապահովում է համապատասխանությունը պատվիրատուի պահանջներին: Կարող եք աներկբա վստահել Օպտիմում Էներջի ընկերությանը էներգիայի կառավարման հետ կապված բոլոր խնդիրները: Մենք երաշխավորում ենք, որ էներգիայի սպառումը կառավարվում է լավագույն կերպով, իսկ դուք կարող եք կենտրոնանալ Ձեր բիզնեսի վրա:

Մենք կառավարում ենք բիզնես կենտրոններ, առևտրային կենտրոններ և այլ արտադրական օբյեկտներ: Մեր լուծումները մշտապես զարգանում են, և մենք գործադրում ենք բոլոր ջանքերը` բավարարելու կառավարչի պահանջներն ու ցանկությունները և թեթևացնելու աշխատանքային օրը: