ჩვენ გვაქვს ინსტალაცია სომხეთის ყველა რეგიონში და მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა.