Շենքի շահագործումը մասնագիտական փորձ է, որը երաշխավորում է շենքերի համապատասխանությունը նախագծի պահանջներին (OPR): Պատշաճ կարգով շահագործման հանձնված շենքերի վերաբերյալ ներկայացվում են ավելի քիչ հայտեր փոփոխություններ կատարելու մասին, դրանք ունեն բարձր էներգաարդյունավետություն, շահագործման և սպասարկման քիչ ծախսեր: Շահագործման հանձնման գործընթացի հետ կապված փաստաթղթավարությունը հիմք է հանդիսանում տարածքի էներգասպառման բազային համակարգի հստակ համեմատական վերլուծություն իրականացնելու համար:

Շենքերի էներգետիկայի բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շնորհիվ`Օպտիմում Էներջին մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`

 • շահագործման հանձնում /հետշահագործման հանձնում, շահագործման կրկնակի հանձնում, նոր շինարարարություն/,
 • շահագործման հանձնում և հավաստագրման պլանավորում,
 • շահագործման հանձնվող նախագծերի կառավարում,
 • շահագործման հանձման գործընթացներ, ստուգումներ և փորձարկման արձանագրություն,
 • սարքավորման և համակարգի տեղադրման ստուգում,
 • գործարկում և անսարքությունների հայտնաբերում,
 • գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ,
 • իսկության ստուգման արձանագրության կազմում,
 • ապրանքի որակի գնահատում,
 • ռիսկի գնահատում,
 • Էներգետիկ և բնապահպանական նախագծման մեջ առաջատարության հաստատում: