15ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան
15ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Բարի Արև” ՍՊԸ-ին:

10ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան
Արագածոտն համայնքում 18ՄՎտ հզորությամբ սեփական արևային էլեկտրակայանի նախագծում և կառուցում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Վենտուս էներջի” ՍՊԸ-ին:

5,33ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան
5,33ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Քլին Էներջի” ՍՊԸ-ին:

5ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան
5ՄՎտ ֆոտոէլեկտրական հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “ՊրոմՍինթեզ” ՍՊԸ-ին:

5ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան
5ՄՎտ ֆոտոէլեկտրական հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Ա-Ս Էներջի” ՍՊԸ-ին:

1ՄՎտ հզորությամբ “Վայոց արև” արևային էլեկտրակայան
Վայք համայնքում 1ՄՎտ հզորությամբ սեփական արևային էլեկտրակայանի նախագծում և կառուցում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Քլին Էներջի” ՍՊԸ-ին /”Օպտիմում Էներջի” ՍՊԸ-ի դուստր ձեռնարկություն/:

1ՄՎտ հզորությամբ Շորժա-1 արևային էլեկտրակայան
Շորժա համայնքում 1ՄՎտ հզորությամբ սեփական արևային էլեկտրակայանի նախագծում և մշակում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Ռապիդա” ՍՊԸ-ին:

434կՎտ հզորությամբ Արևեկ արևային էլեկտրակայան
Հրազդանում 434կՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի նախագծում և շինարարության կառավարում
Էլեկտրական հոսանքի արտադրության լիցենզիան պատկանում է “Ինվեսթ Մեդիա Գրուփ” ՍՊԸ-ին: