Հաճախորդ

“Իզիպանել” ՍՊԸ

Նախագիծ

Տանիքի վրա տեղադրվող 100կվտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան

Մանրամասներ

“Իզիպանել” ՍՊԸ-ի /Հայաստանում սենդվիչ-պանելների առաջատար արտադրող/ տանիքի վրա 100կվտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի նախագծում և կառուցում