Հաճախորդ

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

Նախագիծ

Ապրանքների և էներգախնայող ծառայությունների նախագծում, կառուցում և մատակարարում

Մանրամասներ

Հետևյալ ապրանքների և ծառայությունների նախագծում, կառուցում և մատակարարում
• 50 կՎտ արևային ջերմային համակարգի տեղադրում - Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• 40 կՎտ արևային ջերմային համակարգի վերակառուցում - Գլխավոր մասնաշենք
• 5 կՎտ պոլիկրիստալային PV համակարգի վերակառուցում - Գլխավոր մասնաշենք
• 3 կՎտ ամորֆային PV համակարգի տեղադրում - Գլխավոր մասնաշենք
• 3 կՎտ մոնոկրիստալ PV համակարգերի տեղադրում - Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• LED լամպերի և լուսատուների տեղադրում - տարբեր մասնաշենքեր
• BMS/HVAC շահագործումը և տեխնիկական սպասարկումը - Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• Կաթսայատան վերանորոգում - Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• Արևային էներգիայի մոնիտորինգի համակարգի նախագծում և տեղադրում – արևային համակարգեր