Հաճախորդ

“Անի” ԲԲԸ

Նախագիծ

100կվտ հզորությամբ վերգետնյա արևային էլեկտրակայան

Մանրամասներ

Շիրակավան գյուղում “Անի” ԲԲԸ-ի 100կվտ հզորությամբ վերգետնյա արևային էլեկտրակայանի նախագծում և կառուցում Կայանը միացված է ցանցին և աշխատում է ցանցային հաշվառման սկզբունքով: