Հաճախորդ

Բարի արև ՍՊԸ, Ա-Ս էներջի ՍՊԸ

Նախագիծ

Բարի արև և Ա-Ս էներջի արևային ՖՎ կայաններ

Մանրամասներ

• Bifacial երկկողմանի արևային ՖՎ մոդուլներ
• 5650 + 5052 ԿՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծում և կառուցում, Աստղաձոր համայնքում

- Բարի արև և Ա-Ս էներջի
- Բարի արև և Ա-Ս էներջի