საზოგადოება

ნორ ერზნკას თემში

პროექტი

ენერგიის რაციონალური მოხმარების პროგრამა ნორ ერზნკას თემში
ენერგომომარაგების ღონისძიებების გატარება R2E2 ფონდისა და აკბა ბანკის მიერ დაფინანსებული რაციონალური ენერგიის მოხმარების პროგრამის შესაბამისად.

ქუჩის განათების LED სისტემების მიწოდება და მონტაჟი (133 LED სანათები)