Համայնք

Լեռնամերձ համայնք

Նախագիծ

Լեռնամերձ համայնքում էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման ծրագիր

Էներգախնայողության միջոցառումների ձեռնարկում կառավարության/համայնքի ֆինանսավորմամբ

- Համայնքին պատկանող շինություններում և սեփական տներում արևային ջրատաքացման համակարգերի մատակարարում ու տեղադրում /160կՎտ/
- Համայնքին պատկանող շինություններում և սեփական տներում ֆոտոէլեկտրական արևային համակարգերի մատակարարում ու տեղադրում /30կՎտ/