Համայնք

Քասախ համայնք

Նախագիծ

Քասախ համայնքի էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման ծրագիր
Փողոցային լուսավորության LED համակարգի մատակարարում ու տեղադրում /138 LED լուսատու/
Համայնքին պատկանող շինություններում որոշ ֆոտոէլեկտրական արևային համակարգերի մատակարարում ու տեղադրում /36կՎտ/
Համայնքին պատկանող շինություններում արևային ջրատաքացման համակարգերի մատակարարում ու տեղադրում /20կՎտ/